امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۷۹

چهارمین جلسه هماهنگی دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در خراسان‌جنوبی

برگزاری اولین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در خراسان‌جنوبی

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس