امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | همدان

انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۷۸

نشست سازمان سراج و دفتر استانی همدان

به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه 20 شهریور ماه دفتر استانی سراج در همدان میزبان معاونت محترم ارتباطات و امور استان های سازمان سراج به همراه هیئت همراه بود .

به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه 20 شهریور ماه دفتر استانی سراج در همدان میزبان معاونت محترم ارتباطات و امور استان های سازمان سراج به همراه هیئت همراه بود .
در این نشست جلسه مشترکی نیز بین ، نماینده سراج استان ، معاونت ارتباطات سازمان فضای مجازی سراج و مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان همدان در دفتر سراج همدان ، برگزار شد که مواردی جهت ارتباط بیشتر دو سازمان و همکاریهای مشترک مطرح و از برکات این جلسه قول تحویل یک باب ساختمان جهت انجام امور کاری و فرهنگی سازمان سراج همدان توسط سازمان اوقاف بود .
همچینین ، در یک جلسه جداگانه با مسئول قرارگاه بصیرت و مرکز شباب بسیج استان نیز بحث و گفتگو هایی در مورد همکاریهای مشترک بین سازمان سراج و سازمان بسیج صورت گرفت .
در پایان معاونت محترم ارتباطات و امور استانها برادر خراسانی زاده و همراهان سازمان ، از واحد های مختلف فعال در دفتر استانی سراج شامل : بازی و پویا نمایی ، سواد فضای مجازی ، برنامه نویسی ، اپلیکیشن و .. بازدید نمودندو از نزدیک در جریان کارهای این واحدها قرار گرفتند .

 

 

تصویر عکس

 نشست صمیمی مشترک معاونت ارتباطات سازمان فضای مجازی اداره کل اوقاف استان همدان 

تصویر عکس

 جلسه مشترک سازمان فضای مجازی سراج و مسئول قرارگاه بصیرت و مرکز شباب بسیج استان 

تصویر عکس

 جلسه مشترک سازمان فضای مجازی سراج و مسئول قرارگاه بصیرت و مرکز شباب بسیج استان 

تصویر عکس

 بازید معاونت ارتباطات سازمان فضای مجازی سراج از مجموعه واحدهای فعال در دفتر استانی همدان 

تصویر عکس

بازید معاونت ارتباطات سازمان فضای مجازی سراج از مجموعه واحدهای فعال در دفتر استانی همدان  

تصویر عکس

 بازید معاونت ارتباطات سازمان فضای مجازی سراج از مجموعه واحدهای فعال در دفتر استانی همدان 

تصویر عکس

 بازید معاونت ارتباطات سازمان فضای مجازی سراج از مجموعه واحدهای فعال در دفتر استانی همدان