امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
همه | فارس

انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۷۵

دوره ارتقاء سواد فضای مجازی

در جمع فرماندهان و کادر پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد.

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج دوره ارتقاء سواد فضای مجازی ( رژیم مصرف رسانه)

در جمع فرماندهان و کادر پایگاه هوایی شهید دوران شیراز با حضور امیر محمدی فرمانده پایگاه هوایی روز سه شنبه مورخ 14 شهریور ماه با ارائه دکتر فتاحی برگزار شد.

#در_سخن_تاثیر_باید

 

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس