امروز پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۷۳

برگزاری اولین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در خراسان‌جنوبی

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

 

تصویر ثابت