امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۷۱

جلسه شورای معاونین دفتر سراج

جلسه شورای معاونین دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان‌جنوبی