امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۶۴

برگزاری جلسات سواد فضای مجازی در اردوهای بصیرتی

جلسات سواد فضای مجازی در اردوهای بصیرتی- تشکیلاتی بسیج دانش آموزی خراسان رضوی و سمنان فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی که دانش آموزان برتر مدارس مختلف در شهرهای مختلف استان های یاد شده برگزار شد.

جلسات سواد فضای مجازی در اردوهای بصیرتی- تشکیلاتی بسیج دانش آموزی خراسان رضوی و سمنان فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی که دانش آموزان برتر مدارس مختلف در شهرهای مختلف استان های یاد شده برگزار شد.

در این جلسات تعدادی از مسئولان بسیج دانش آموزی نیز حضور داشتند.

گفتنی است هدف از برگزاری این جلسات ایجاد دغدغه در مخاطبان برای فراگیری سواد فضای مجازی بوده و برای هر استان بصورت مجزا و در مجموع 3 جلسه تاکنون برگزار شده است.

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس