امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | اردبیل

انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۶۱

کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی برگزار شد.

با حضور بانوان عضو فرهنگسرای سوم خردادکارگاه آموزشی سواد فضای مجازی با محوریت بانوان و مدیریت فضای مجازی در خانواده برگزار شد.

کارگاه آموزشی نیم روزه سواد فضای مجازی با موضوع راه کارهای مدیریت فضای مجازی در خانواده به همت مرکز سواد فضای مجازی دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در فرهنگسرای سوم خرداد شهرستان اردبیل برگزار گردید.

 

تصویر عکس

 

حسین اکبری کارشناس سواد فضای مجازی در این کارگاه با تبیین راهکارهای زنجیره ای مدیریت فضای مجازی در خانواده به سوالات بانوان پاسخ داد و راهکارهایی را برای رفع مشکلات ناشی از فضای مجازی در خانواده ارایه کرد.

طبق توافقات انجام گرفته با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهرستان اردبیل، سلسله کارگاه های آموزش سواد فضای مجازی برای والدین در فرهنگسراهای شهرداری اردبیل ادامه خواهد داشت.

 

تصویر عکس

 

تصویر عکس