امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | همدان

انتشار: ۰۹ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۶۰

سلسله جلسات سخنرانی افزایش سواد فضای مجازی

با همکاری شهرداری و سازمان فضای مجازی سراج در استان همدان، اولین برنامه از سلسله جلسات سخنرانی با موضوع "سواد فضای مجازی" ویژه دختران نوجوان و مادرانشان برگزار شد.

با همکاری شهرداری و سازمان فضای مجازی سراج در استان همدان، اولین برنامه از سلسله جلسات سخنرانی با موضوع "سواد فضای مجازی" ویژه دختران نوجوان و مادرانشان برگزار شد.
این برنامه با هدف افزایش آگاهی دختران نوجوان و مادرانشان برگزار شد، لذا با درخواست شهرداری مبنی بر اینکه استاد مدرس، از بین خواهران متخصص استان همدان باشند، خانم مهندس رستمی به عنوان سخنران در جمع 100 نفر حضور پیدا کردند.
لازم به ذکر است، در همان برنامه تیم همراه سخنران، جلسه مشاوره خصوصی برای تعدادی از مادران برگزار کردند.