امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۰۸ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۵۵
از 10 شهریور لغایت 20 مهرماه

از 10 شهریور لغایت 20 مهرماه

ثبت نام دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی

جهت ثبت نام در دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی از طریق فرم ذیل اقدام نمایید

اولین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در خراسان جنوبی

مشخصات دوره:

به زودی...