امروز پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
همه | فارس

انتشار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۵۳

کارگاه "روندشناسی تغییرات فضای مجازی و تاثیر آن بر فرهنگ"

کارگاه "روندشناسی تغییرات فضای مجازی و تاثیر آن بر فرهنگ" جهت اساتید دانشگاه زند شیراز

به همت دفتراستان فارس سازمان فضای مجازی سراج کارگاه روندشناسی تغییرات فضای مجازی و تاثیر آن بر فرهنگ
مورخ 31 مرداد 96 در سالن همایش های دانشگاه زند با سخنرانی دکتر علیرضا فتاحی برگزار گردید.
در این جلسه که مخاطب آن اساتید این دانشگاه بودند، به تشریح سرفصل های مهم زیر پرداخته شد:
• به نقش فضای مجازی در عصر ارتباط و نقش آن در انتخابات های دنیا
• عملیات روانی و آسیب شناسی تبلیغات در فضای مجازی
• استفاده از ظرفیت های فضای مجازی

#در_سخن_تاثیر_باید

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس