امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
همه | مرکز چند رسانه ای و تلفن همراه

انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۲۵
در سومین اجلاس ملی فصل وصل:

در سومین اجلاس ملی فصل وصل:

نرم افزار تلفن همراه هم نشست بهره برداری شد

نرم افزار تلفن همراه و سامانه هم نشست که از تولیدات مجموعه های فعال جبهه فرهنگی انقلاب است، بهره برداری شد.

به گزارش روابط عمومی؛ سامانه و نرم افزار تلفن همراه هم نشست، به منظور پذیرش، حضور و غیاب، ارتباط گیری و تعامل شرکت کنندگان در سومین اجلاس فصل وصل، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت.

تصویر عکس

در این نرم افزار، هر یک از شرکت کنندگان و حاضران در اجلاس، با ارائه کارت شناسایی و یا ارائه نام و نام خانوادگی، حضور خود را در کلاس ها و برنامه ها ثبت می کنند. همچنین دسترسی به ریزبرنامه های اجلاس، فراهم شده است.

تصویر عکس

تصویر عکس