امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۸۴
در دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی

در دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی

چهارمین جلسه کارگروه سواد فضای مجازی برگزار شد

با حضور تعدادی از فعالان استان ، چهارمین جلسه کارگروه سواد فضای مجازی سازمان سراج در خراسان رضوی برگزار شد.

با حضور تعدادی از فعالان استان ، چهارمین جلسه کارگروه سواد فضای مجازی سازمان سراج در خراسان رضوی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه برخی رویکردهای حال حاضر در حوزه سوادفضای مجازی مرور و ایده 8 لایه سواد رسانه توسط یکی از اعضای این کارگروه ارایه شد.
در ادامه تاریخچه و نحوه شکل گیری مفهوم سواد رسانه مطرح و سپس 4 لایه از 8 لایه آن تشریح گردید.

این 4 لایه عبارتند از : کلیات و تاریخچه سواد رسانه،آسیب شناسی رسانه ای،تولید محصول رسانه ای،آموزش زبان رسانه

پس از این ارایه،  بحث و تبادل نظربین اعضا صورت پذیرفت.

تصویر عکستصویر عکستصویر عکس