امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۷۹
با تلاش دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

با تلاش دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

برگزاری جلسات آموزشی با موضوع سواد فضای مجازی

سه جلسه آموزشی با موضوع سواد فضای مجازی ویژه دانش آموزان دختر دبیرستان شهید بخارایی مشهد برگزار شد.

سه جلسه آموزشی با موضوع سواد فضای مجازی ویژه دانش آموزان دختر دبیرستان شهید بخارایی مشهد برگزار شد.

در این جلسات حدود 50 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شهید بخارایی مشهد و برخی از مسئولان این مدرسه حضور داشتند .