امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۷۸
به همت دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

به همت دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

برگزاری سه جلسه آموزشی با موضوع سواد فضای مجازی

3 جلسه آموزش«سواد فضای مجازی» ویژه طلاب مشاور خانواده دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی بهمن ماه امسال در مشهد برگزار شد.

3 جلسه آموزش« سواد فضای مجازی» ویژه طلاب مشاور خانواده دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی بهمن ماه امسال در مشهد برگزار شد.

در این جلسات آموزشی موضوعات متعددی همچون تفاوت های رسانه و فضای مجازی و اصول زنجیره رسانه دینی در خانواده مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.