امروز شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
همه | خوزستان

انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۵۹
همایش سواد فضای مجازی آبادان

همایش سواد فضای مجازی آبادان

وابستگی به موبایل (نموفوبیا) و راهکار های پیشگیری آن

این همایش برای خانواده های آبادانی به خصوص فرهنگیان و دانش آموزان برگزار شد و در این همایش به مهم بودن وحیاتی بودن سواد فضای مجازی بین خانواده و فرزندان و نقش محیط های آموزشی پرداخته شد.

این همایش برای خانواده های آبادانی به خصوص فرهنگیان و دانش آموزان برگزار شد و در این همایش به مهم بودن وحیاتی بودن سواد فضای مجازی بین خانواده و فرزندان و نقش محیط های آموزشی پرداخته شد.

در این همایش حجت اسلام استاد روحانی نژاد طی سه روز به بحث ها و آموزش های ذیل پرداختند:

وابستگی به موبایل (نموفوبیا) و راهکار های پیشگیری آن

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و آموزش کامل راهکار آن

لزوم و ارتقاء سواد فضای مجازی

اصول سواد فضای مجازی

رژیم مصرف فضای مجازی