امروز پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
همه | البرز

انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۵۴
ویژه بانوان؛

ویژه بانوان؛

دوره آموزشی سواد فضای مجازی در البرز برگزار گردید

دوره آموزشی سواد فضای مجازی ویژه بانوان با رویکرد خانواده و فضای مجازی توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج برگزار گردیدبه گزارش روابط عمومی، دوره آموزشی سواد فضای مجازی ویژه بانوان با رویکرد خانواده و فضای مجازی توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج برگزار گردید.
این دوره آموزشی در چند کارگاه با عناوینی شامل ؛ تکنیک های اقناعی ، چگونگی حضور بانوان در شبکه های اجتماعی ، آشنایی با ضرورت های فضای مجازی و سواد رسانه ، پایش و استفاده خانواده محور از فضای مجازی(ترویج فرهنگ صحیح ازدواج، تربیت کودک و نوجوان، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) ، فضای مجازی، خانواده و بایسته های اجتماعی و... برگزار گردید.

تصویر عکستصویر عکس