امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۵۰
در دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی

در دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی

جلسه چهارم کارگروه برنامه های موبایلی سازمان فضای مجازی سراج برگزار شد

در ادامه جلسات کارگروه های مختلف فعال در حوزه فضای مجازی،جلسه چهارم کارگروه برنامه های موبایلی در دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی برگزار شد.

در راستای اجرای یکی از مصوبات جلسه قبلی کارگروه برنامه های موبایلی دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی مبنی بر معرفی ظرفیت های تولیدکنندگان استانی، یکی از تولیدکنندگان برنامه های موبایلی استان به تشریح کامل فعالیت ها و تولیدات خود پرداخت و تجربیات خود در این زمینه را برای فعالین این عرصه بیان کرد.

در ادامه سایر اعضای کارگروه به نقد و بررسی مسائل و موضوعات طرح شده ایشان پرداختند.

 تصویر عکس