امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۴۹
توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی

توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی

جلسه آموزشی سواد فضای مجازی در دبیرستان دخترانه فارابی مشهد برگزار شد

توسط دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی جلسه آموزشی سواد فضای مجازی در دبیرستان دخترانه فارابی مشهد برگزار شد

با تلاش دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در خراسان رضوی جلسه آموزشی سواد فضای مجازی 29 دی ماه در دبیرستان دخترانه فارابی مشهد برگزار شد.

 

در این جلسه پنج مرحله سواد رسانه تبیین و اجزای رسانه و سواد فضای مجازی برای دانش آموزان این دبیرستان تشریح شد.

گفتنی است در این جلسه 100 نفر از دانش آموزان به همراه تعدادی از معلمان این دبیرستان حضور داشتند.