امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۴۳
در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

کارگاه مربیگری سواد فضای مجازی برگزار شد

در راستای آماده سازی تخصصی اساتید برای کارگاه های دوره آموزش راهنمایان سواد فضای مجازی، کارگاه مربیگری سواد فضای مجازی در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی برگزار شد.

در راستای آماده سازی تخصصی اساتید برای کارگاه های دوره آموزش راهنمایان سواد فضای مجازی، کارگاه مربیگری سواد فضای مجازی در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی برگزار شد.