امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
همه | اردبیل

انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۳۳
با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان استان اردبیل برگزارشد؛

با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان استان اردبیل برگزارشد؛

نشست روشنگری و بصیرتی با موضوع شبکه های اجتماعی و سواد فضای مجازی به مناسبت روز بصیرت

نشست روشنگری و بصیرتی با موضوع شبکه های اجتماعی و سواد فضای مجازی به مناسبت روز بصیرت؛ با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان استان اردبیل؛ معاونت پرورشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش و دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در اردبیل برگزار گردید.

نشست روشنگری و بصیرتی با موضوع شبکه های اجتماعی و سواد فضای مجازی به مناسبت روز بصیرت؛ با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان استان اردبیل؛ معاونت پرورشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش و دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در اردبیل برگزار گردید.

 

تصویر عکس


حامد رضایی؛ مسئول دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در اردبیل با آسیب شناسی فضای مجازی در این نشست؛ راه کارها و روش های مواجهه با فضای مجازی را برای حاضران برشمرده و اهمیت تمرکز فرهنگیان در مدارس بر روی فضای مجازی و توجه به آسیب ها، فرصت ها و تهدیدات را متذکر شد.

 

تصویر عکس


رضایی در ادامه مباحث ارایه شده لزوم پرداختن بر سواد فضای مجازی را به حاضران خاطر نشان کرده و از مسئولان خواست تا با همکاری هرچه بیشتر با دفتر استانی سازمان سراج در اردبیل به رشد سطح سواد فضای مجازی فرهنگیان، دانش آموزان و والدین اهتمام ورزند.

 

تصویر عکس