امروز جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
متن | قزوین

انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۱۴
با همکاری مجموعه شفق و دفتر سراج قزوین برگزار شد

با همکاری مجموعه شفق و دفتر سراج قزوین برگزار شد

اولین دوره تخصصی سواد فضای مجازی استان قزوین

اولین دوره تخصصی سواد فضای مجازی استان قزوین در قالب دوره های تخصصی "راهی نو"با همکاری دفتر سراج استان قزوین و مجموعه فرهنگی شفق در سالن اجتماعات دبیرستان تدبیر قزوین در اول و دوم دی ماه 95 برگزار شد

تصویر عکس

تصویر عکس

 

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکستصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس