امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۱۳

برگزاری کارگاه آموزش گرافیک در مشهد

اولین کارگاه آموزش گرافیک، ویژه فعالین فضای مجازی استان خراسان رضوی، در مشهد برگزار شد.

اولین کارگاه آموزش گرافیک، ویژه فعالین فضای مجازی استان خراسان رضوی، در مشهد برگزار شد.
در این کارگاه که هفته ای دو جلسه در دفتر استانی سراج برگزار می شود، مطالب تخصصی و حرفه ای در زمینه گرافیک آموزش داده می شود.
این برنامه به همت دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج درخراسان رضوی برگزار می شود.