امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۱۱
توسط سراج خراسان رضوی برگزار شد

توسط سراج خراسان رضوی برگزار شد

28 برنامه اعزام مبلغ سواد فضای مجازی در استان

28 برنامه اعزام مبلغ سواد فضای مجازی در مشهد و گناباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، با تلاش دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج درخراسان رضوی تاکنون 28 برنامه اعزام مبلغ برای سواد فضای مجازی به پایگاه های مساجد مشهد، خوابگاه های برادران و خواهران گناباد، سمینار تخصصی دانشجویان IT دانشگاه گناباد، همایش دومینوچینی دانشگاه گناباد و نمایشگاه فرهنگی به همراه غرفه فضای مجازی در این دانشگاه برگزار شده است.