امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۰۸
با هدف شناسایی ظرفیت‌های سایبری استان

با هدف شناسایی ظرفیت‌های سایبری استان

تشکیل بانک اطلاعاتی فعالان فضای مجازی خراسان رضوی

شناسایی فعالان فضای مجازی در استان خراسان رضوی توسط دفتر استانی سراج در این استان انجام شد.

این شناسایی از طریق ثبت نام در سامانه و معرفی از طریق شبکه های اجتماعی و ارتباطی با هدف برآورد ظرفیت های تخصصی فضای مجازی استان و با رویکرد ساماندهی به خدمات و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های استاندارد در این فضا ثبت شده است.
ایده اصلی طراحی و راه‌اندازی این سامانه شناسایی و حذف موقعیت‌های موازی کاهنده از اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با فضای مجازی استان بوده است.
بانک اطلاعاتی افراد شناسایی شده هر ماه به روزرسانی می شود.