امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
آدرس دفتر سازمان فضای مجازی سراج در استان خراسان رضوی: مشهد مقدس، خیابان آیت الله عبادی ، آیت الله عبادی 13 ، پلاک 7 تلفن تماس : 051 - 32238275 رایانامه: Razavi@Seraj.ir
seraj.ir/khorasanrazavi
khorasanrazavi@seraj.com