درباره استان

استان: البرز
نگاهی اجمالی به این استان: دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در استان البرز، برای ارتباط با فعالان فضای مجازی این استان و مراکز تولید محتوا تشکیل شده است. محسن معصومی ورکی به عنوان مسئول دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در استان البرز، مشغول فعالیت می باشد

آخرین اخبار و فعالیت استان
ثبت نام فعالان سایبری استان

ارتباط با دفتر استان:

نشانی دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در ستان البرز: کرج_خیابان شهید مطهری_بین خیابان کشاورز و کوی آزادی_ساختمان امیر_واحد یک_کد پستی: 3143876117_تلفن : 34457132_026_پست الکترونیک:alborz@seraj.ir